Generalforsamling Vejle Mini Race 19.03.2015

Dagsorden:

 • Valg af dirigent

  • Tjørk er valgt som dirigent

 • Bestyrelsens beretning sidste år

  • Ikke megen aktivitet

  • Intet regnskab

  • Ingen adgang til kontoen

  • 1 betalende medlem sidste år

  • Lidt kørsel med motorcykler sidste år

 • Forlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse, 
  samt budget for det kommende år - herunder manglende indtægter generelt

  • Intet regnskab grundet manglende adgang til klubbens konto

  • Budget for kommende år ikke udarbejdet, men det forventes at kunne skaffe indtægter nok til at dække huslejen på 9.000 kr. / år.

 • Behandling af indkomne forslag 

 • "Genstart" af udendørsbanen / klubben:

  • Hvad skal der ske?

   • Der er fælles tilslutning til at komme i gang igen

   • Der skal etableres MobilePay for at kunne modtage træningsgebyrer for ikke medlemmer, samt modtage kontingent i øvrigt

  • Hvor meget skal der repareres / genetableres?

   • Gulvet på anden etage skal repareres, er råddent

   • Gelænder generelt skal gennemgås og repareres, er råddent

   • To vinduer er blæst ind/ud og blæst væk, skal genindsættes

   • Dør i stueetagen skal repareres, udskiftes

   • Græsplænen er plaget af mosegrise

   • Kerbs skal males

   • Der skal bygges tællerkufferter – René H. ved hvordan

   • Der skal laves en sukkersprøjte, til at preparere banen med – giver greb og ingen skidt i bilerne

 • Udlejning af banen til arrangementer?

  • Der er startet en ny union FTCC Free Touring Car Championship, initiativtager er familien Folman, ideen er start på ny, uden unionsfnidder. Kun Large Scale og kun GT og Touringcar og flere regler etc.

  • FTCC har forespurgt på at låne/leje VMR´s bane til et løb foreløbig

  • DASU har også forespurgt på leje af banen

 • Færre men til gengæld aktive træningsdage?

  • Der tilstræbes at arrangere primær træning med evt. klubmesterskab, grill etc. på hver anden torsdag -

 • Valg af fem bestyrelsesmedlemmer, som selv konstituerer sig med 

formand, næstformand, kasserer og to menige medlemmer,

ved første bestyrelsesmøde. 

  • Bent Poulsen er valgt som kasserer – tlf. 61 72 22 62

  • René Hovgaard genvalgt – tlf. 20 67 38 48

  • Michael Buch valgt ind – tlf. 31 70 10 09

  • Ronny Andersen genvalgt – tlf. 28 78 12 41

  • Torben Jørgensen – tlf. 25 12 88 11

 • Kassereren er på valg og ønsker ikke genvalg

 • Tjørk er webmaster og sørger for at få købt og hostet www.vejleminirace.dk, hvorpå der kun skal ligge data og oplysninger – forum og aktuelle nyheder skal foregå på facebook. (dkhostmaster )

  • Der skal rettes / oprettes én facebookside, der skal være offentlig