Klubmesterskabet i Vejle Mini Race 2010, består af 7 afdelinger som afvikles over 7 torsdage henover sommeren.

Hver afdeling består af 2 heat á 5 minutters varighed


Af de 7 afdelinger, er de 5 bedste resultater tællende. I tilfælde af regnvejr afgør de fremmødte, hvorvidt afdelingen skal gennemføres. I tilfælde af aflysning reduceres antallet af tællende afdelinger med 1. Dvs. ved én aflysning, reduceres antallet af tællende afdelinger til 4.


Mesterskabet afvikles i to klasser. En superstock klasse iht. DRCMU regler, samt en klasse for formel 1 biler og GT biler med fri motor og dæk.


Mesterskabsheatene afvikles som finaleheat (formel 1 opstilling).

Ved første afdeling foregår startplaceringerne ved lodtrækning. Startplacering i resterende afdelinger baseres på seneste resultat. Udgår man af et heat, eller springer en afdeling over, starter man således bagest i feltet.


Vinderen får 40 point, nr. 2 får 39 point, nr. 3 får 38 point osv.


Hvis der er mere end 1 heat i hver klasse er det omgange og sluttid der er tællende.